ŠIPKA
Junák - svaz skautů a skautek ČR,
středisko Šipka Praha 6

HISTORIE STŘEDISKA 
  TAK TO JSME MY!
22. Klub Old skautů Šipky Praha Ve skautském středisku Šipka Praha vznikl Klub Old skautů teprve v roce 1990.

Při prvé obnově Junáka v roce 1945 byli všichni starší členové zapojeni ve vedení oddílů nebo střediska a nikdo z nich tehdy nepociťoval potřebu OS klubu v Šipce.

Při druhé obnově v roce 1968 se z iniciativy Čila a Rakši sešli několikrát bývalí členové Šipky, založení klubu však zabránila další likvidace Junáka.

A tak teprve při třetí obnově v roce 1990 byl založen v Šipce oldskautský klub, do kterého se během roku přihlásilo neuvěřitelných 120 bývalých členů předválečných, poválečných, poúnorových a posrpnových oddílů.

A hned se rozjela činnost. „ Předválečná sekce “ se scházela u táborových ohňů u Toomaie na zahradě, „ padesátníci “ (ti co skautovali ilegálně v padesátých létech) vzpomínali na své mládí na pravidelných jízdách na vodě a „ posrpnoví “ tábořili po ukončení tábora vlčat na Úterském potoce na t. zv. potáborech.

V průběhu 15. let jsme spolu pluli 2x po Vltavě a Lužnici, 1x po Ohři, Sázavě, Berounce, Hronu a dánské řece Varde, 2x jme plachtili na Slapech a na Lipně a 1x budovali vlčácký tábor na Úterském potoce.

Klub se pravidelně schází dvakrát ročně k posezení v klubovně Šipky a od loňska vyjíždí i na zimní výpravy na hory. Loni jsme běhali po Jizerkách, letos jsme lyžovali v Krušných horách.

Hlavní naše činnost však spočívá v podpoře vodáckých oddílů, kterým jsme dobrovolnými příspěvky (každý dle svých možností) zakoupili několik tee-pee, krbová kamna do klubovny, raft, pramičku a oplachtili stávající střediskovou flotilu.

Radost z našich výprav nám však kalí skutečnost, že nás ubývá.
Na svou poslední výpravu se od roku 1990 odebrali:

předváleční členové:
Radomil Trejbal – Ráda
Jiří Hofhans – Dlouhán
Josef Wolgemuth – Peng
Vladimír Škutina – Štětináč
Karel Čálek – Kačka
Miloš Čálek – Čalda
Dagmar Skálová – Rakša
Eduard Kverka – Eda
Jan Rus – Ivo
František Dolák – Majan
Josef Krupička – Hurvínek
Jiří Mika – Kiš
Jan Mikula – Honza
Jiří Bouček – Jirka

pováleční členové:
Jana Vrbová – Indián
Táňa Mazuchová
Jarka Matyášová
Romana Frišová
Zdeněk Císař – Bříza
Míla Gerža
Květa Režná

poúnoroví členové:
Arne Staněk – Erna
Jiří Patočka – Jura
Miloslav Šimek – Kobra

posrpnoví členové:
Ondřej Bartošek – Tarzan
Tomáš Hejda – Šťoura
Stále však zůstává v Klubu kolem stovky členů připravených splnit roverské heslo „sloužím“ a pomoci tam, kde Šipka pomoc potřebuje.

Sil nám sice ubývá, ale vzpomeňme si na slova Čaldy:
„to, co mi dal skauting, nemohu nikdy žádnými penězi zaplatit.“
L.P.2005        Kapitanát OS Klubu Šipky Praha
Kontakty:
Kapitán: Ing. Jan Patočka Meďoun
Tajemník OS Šipky: Mgr. Radko Trohař  e-mail trohar@email.cz